Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand over jouw seksuele grenzen gaat, noem je dit seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan veel impact hebben op iemand. Seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat vaak over aanraking maar dat hoeft
niet. Ook het versturen van naaktfoto’s zonder toestemming is seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het heel belangrijk altijd van tevoren toestemming te vragen en goed naar de ander te luisteren.

Er zijn situaties waarin het heel moeilijk is om nee te zeggen. Bijvoorbeeld als iemand je intimideert of chanteert. Ook wanneer er scheve machtsverhoudingen zijn kan het heel moeilijk zijn om nee te zeggen. Bijvoorbeeld wanneer je afhankelijk bent van iemand voor cijfers of geld. Ook als je niet duidelijk nee hebt gezegd kan er sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

cat calling

Catcalling is het naroepen van mensen op straat. Vaak worden er seksuele dingen geroepen die verpakt worden als complimentjes. Catcalling kan heel intimiderend overkomen. De meeste mensen vinden het niet fijn als vreemde mensen seksuele dingen naar hun roepen. Roep dus nooit zomaar iemand na op straat.

ben je oké?

Zie jij iemand iets doen wat niet oké is? Probeer dan het slachtoffer te helpen. Dat kun je doen door de persoon aan te spreken die over de grenzen heen gaat. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘wat je nu doet is ongepast’.

Soms is dit lastig. Bijvoorbeeld als de persoon die over grenzen gaat veel ouder is of veel macht heeft. Je kunt dan voor afleiding zorgen. Bijvoorbeeld door iets te vragen. Ook kun je een simpel gesprek beginnen met de persoon die lastig gevallen wordt. Hierdoor kun je er vaak voor zorgen dat het lastigvallen stopt. 

Vraag altijd aan de persoon die lastig gevallen werd of die oké is. Hierdoor laat je zien dat die persoon er niet alleen voorstaat. Ook wanneer je niet durfde in te grijpen kun je achteraf vragen of die persoon oké is.

praat erover

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is heel vervelend. Daarom is het belangrijk dat je erover praat. Dat kan met iemand uit je omgeving of met iemand van het centrum voor seksueel geweld. Zij kunnen je ook verder helpen als je aangifte wil doen of een psycholoog nodig hebt.